Brottsofferstöd


Människor reagerar olika efter den kränkning som ett brott mot en själv eller ens egendom innebär.

Förhoppningsvis är detta en ny och aldrig återkommande erfarenhet i ditt liv och det kan vara svårt att veta vilka reaktioner, psykiska och fysiska, du kan få och vilka praktiska saker du ska tänka på, mitt i det kaos som ofta uppkommer efter ett brott.

Brottsofferjouren Jönköpings län hjälper människor som varit utsatta för, eller vittne till brott. Vi stöder även anhöriga till både brottsutsatta och gärningspersoner.

Vi är ca 15 personer som arbetar ideellt med stödpersonverksamheten inom Brottsofferjouren Jönköpings län. Stödpersonerna har gått en grundutbildning och har kunskaper i polisens arbete och rättsprocessen. De är vana vid att möta människor i kris och har avgett tystnadslöfte.

Du kan få stöd före, under och efter polisanmälning och rättegång.
Önskar du vara anonym får du gärna vara det.

Det stödpersonerna kan erbjuda dig är bland annat;

  • någon att tala med som har tid all lyssna
  • information om polisanmälan
  • information om rättsprocessen
  • råd och stöd vid behov hjälp med myndighets- och försäkringsbolagskontakter
  • information om skadestånd
  • stöd i samband med rättegång
  • hjälp att bearbeta det som hänt
  • information om våra självhjälpsgrupper

Vi lyssnar av vår telefonsvarare (036-330 80 80) flera gånger per dag måndag-fredag. Lämna telefonnummer så blir du kontaktad så snart som möjligt.
Du kan också skicka e-post till info@jonkoping.boj.se.