Brottsofferjouren Jönköpings läns styrelse 2024:

ordförande: Marie-Louise Löfdahl 
vice ordförande: Inger Rutensköld
kassör: Kerstin Hillergård
sekreterare: Ingrid Grubbström

samt ledamöterna:
Anna-Karin Blomberg

Jan Ekelund

Jöran Kjellberg

Roland Katmark

Anders Pansell

Barbro Thunberg

ersättare:
Greger Carlsson

Anders Hedberg

Nils Karlberg

adjungerade:
Anna Lägermo och Anna Tärneberg,
brottsoffer- och vittnesstödsamordnare