Brottsofferjouren Jönköpings läns styrelse 2022:

ordförande: Marie-Louise Löfdahl 
vice ordförande: Inger Rutensköld
kassör: Kerstin Hillergård
sekreterare: Ingrid Grubbström

samt ledamöterna:
Siv Blom
Roland Katmark
Ewa Lennqvist

ersättare:
Jöran Kjellberg
Barbro Thunberg

adjungerade:
Anna Lägermo och Anna Tärneberg,
brottsoffer- och vittnesstödsamordnare