Brottsofferjouren Jönköpings läns styrelse 2023:

ordförande: Marie-Louise Löfdahl 
vice ordförande: Inger Rutensköld
kassör: Kerstin Hillergård
sekreterare: Ingrid Grubbström

samt ledamöterna:
Roland Katmark

Jöran Kjellberg

Lillemor Osterling

Anders Pansell

Anna-Karin Blomberg
Agneta Ejderskär

ersättare:
Barbro Thunberg

Nils Karlberg

Greger Carlsson

adjungerade:
Anna Lägermo och Anna Tärneberg,
brottsoffer- och vittnesstödsamordnare