Vittnesstöd

Om du önskar kontakt med ett vittnesstöd eller om du vill besöka domstolen före din rättegång:

Ring 036-330 80 80 så förmedlar vi en telefonkontakt ett vittnesstöd.
Välkommen att höra av Dig!

På regeringsnivå har man beslutat att det ska finnas vittnesstöd vid alla hovrätter och tingsrätter i landet. Verksamheten ska skötas av ideella föreningar, oftast av en lokal brottsofferjour.

I Jönköpings län är det Brottsofferjouren som sköter den verksamheten. Våra vittnesstöd finns på Eksjö Tingsrätt och Jönköpings tingsrätt. Vi kan hjälpa dig som är målsägare, vittne eller anhörig och förklara det du behöver veta innan rättegången. Vi kan finnas vid din sida under tiden du väntar på att ropas upp till förhandling och kan underlätta och svara på dina frågor under väntetiden.

Vittnesstöden har gått en utbildning i Brottsofferjourens regi och har kunskaper i att möta människor som varit utsatta för, eller vittne till brott. Varje månad samlas vittnesstöden för att utbyta erfarenheter, få information och nyheter. Där ges också tillfälle för kontinuerlig vidareutbildning.

Vittnesstöden har en skylt på sig som talar om att de är vittnesstöd.