Stöd oss

Brottsofferjouren Jönköpings läns verksamhet finansieras genom kommunala bidrag, bidrag från Region Jönköpings län och verksamhetsstöd från Brottsoffermyndigheten.

Vi söker även ekonomiska medel från Brottsoffermyndigheten till olika projekt.

Medlemsavgifter är också en del av våra inkomster.