En vecka fri från våld

Brottsofferjouren Jönköpings län är engagerat i En vecka fri från våld.

Under vecka 47 (21-27 nov) samlas Jönköpings län kring visionen ”En vecka fri från våld”. Denna aktivitetsvecka är ett tillfälle att sprida kunskap och engagemang kring våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor.

Budskapet är att våld går att förebygga. Under veckan inträffar även den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor, Orange day, som FN instiftat. Detta uppmärksammar vi genom att lysa upp länet i färgen orange. Brottsofferjouren Jönköpings län kommer att vara med vid två tillfällen under veckan 

Måndag 21 nov informerar vi om vår verksamhet på Kulturhuset Spira i samband med Kerstin Weigls föreläsning ”Gömda kvinnor och samhällets svek” kl 13:00

Fredag 25 nov är det en ljusmanifestation i Rådhusparken, Jönköping. Programmet startar kl 17:00 med bl a tal av Ingrid Grubbström från Brottsofferjouren. Vi finns i parken, både före och efteråt för att berätta om vår verksamhet.

Läs mer vad som händer under ”En vecka fri från våld” på Länsstyrelsens hemsida lansstyrelsen.se/jonkoping