Sol, sommar och marknader!

Titta efter vår blå beachflagga!

Nu är Brottsofferjouren Jönköpings län ute och informerar om sin viktiga verksamhet.

Du vet väl att både du som är brottsutsatt, vittne eller anhörig kan kontakta oss. Vi kan ge stöd och vägledning för att komma vidare – både på det emotionella planet och i t ex kontakter med myndigheter.

Passa på att få en pratstund när vi är ute och berättar på olika platser. Eller har din förening ett evenemang där vi kan ha en föreläsning? Välkommen att höra av dig.