Vill du veta mer om Brottsofferjouren?

Hör av dig så kan vi berätta!

Vi kommer gärna ut till din förening, skola eller annat sammanhang och berättar om vår viktiga – och faktiskt – livsavgörande verksamhet.
Vi berättar om bedrägerier bland äldre, våld i nära relationer m m. Och hur vi på Brottsofferjouren kan ge stöd och hjälp hela vägen från att brottet begås tills en ev rättsprocess är avslutad.
Häromdagen t ex var Inger och Ingrid på Per Brahegymnasiet i Jönköping.

Allt stöd är kostnadsfritt och även våra föreläsningar.
Kontakta vårt kontor 036-10 76 40 eller info@jonkoping.boj.se